Osobní harmonizace 

Samotné Klíčové harmonizace vedou ke stavu harmonie celého organismu. K celkové harmonizaci je potřeba dosáhnout rovnováhy všech rovin tzn. rozumové, fyzické i emoční. Teprve potom je možné propojení se Zdrojovou frekvencí Univerza s maximálním vnímáním svého Bytí.

Na jednotlivých sezeních společně procházíme jednotlivé roviny a ladíme do rovnováhy. 

  1. Zbavujeme se nepotřebné minulosti a omezujících vnitřních programů. 
  2. Ladíme své tělo a emoce do souladu, upřesňujeme své cíle, záměry a osobní kódy. 
  3. Obnovujeme naše aktivního propojení se sebou i se Zdrojem. .

Dále poskytuji konzultace a přednášky týkající se zdraví a práce s informačním polem. Dále pak semináře kde vysvětluji celý systém a nabízím vhodná doporučení k trvalé harmonizaci celé naš Bytosti.

Seminář Klíč Poznání I. - 16 hodin poznání sebe sama. Harmonizační systém Klíče praktickou cestou. 

Seminář Klíč Poznání II. - 16 hodin poznávání informačního pole Univerza. Komunikace a naslouchání.

Seminář Klíč Poznání III. - "Váš kód dokonalosti aneb projděte svými dveřmi...."

Klíčové harmonizace zvyšují kvalitu života. Získejte zpět svojí sebeúctu a svůj klid. Uvědomte si svojí sebehodnotu a teprve potom můžete úspěšně otevřít pomyslné dveře k budování své vlastní reality. 

Ceník


Dovolte si harmonizaci své duše a poznejte sebe sama. 

Pokud vás tato problematika zajímá více i teoreticky, máte možnost se přihlásit na semináře Klíče Poznání. 

Vaše reference jsou zde! 

Pro všechny, kteří si potřebují hlavně "dobít baterky" a obnovit především své fyzické zdraví, je zde možnost využití "zelených potravin" včetně konzultace Zdraví:  Green harmonizace. 

Rostislav Jankovec

Telefon

+420 602 181 639

E-mail

rostislav@jankovec.cz