Kdo, nebo co vlastně vytváří náš materiální svět?

Zkusme si položit otázku: “Kdo, nebo co vlastně vytváří náš materiální svět?” Zkusme si dovolit trochu experimentovat. Zkusme si na aspoň na chvíli připustit, že to může být možná naprosto jinak než si myslíme. Podle některých dávných filosofů a v poslední době také podle některých kvantových fyziků existuje materiální svět pouze v necelém 1 % vesmíru.  Znamenalo by to, že všechno kolem co vnímáme jako materiální svět, je v podstatě “jenom” iluze, hologram  našeho vědomí a našich smyslů. Zní to dost šílené? No, ano. Přesto nelze zapomenout že v historii lidstva bylo už hodně podobných šílených názorů. Jenže právě díky nim, dnes létají letadla i když jsou těžší než vzduch, díky nim můžeme přijít domů a pohybem prstu rozsvítit osvětlení. Takže si dovolte trochu hrát s fantazií a představivostí a nečekejte zde nezvratné důkazy těchto obrazů. A jak zjistíme, že neblouzníme už příliš? Můžeme se řídit podle jednoduchého starého pravidla: “Účinek je měřítkem pravdy”

Prostě dělejte jenom to, co vám funguje a taky co vám dělá dobře. Udělejte si svou vlastní zkušenost. Co na tom, jestli má někdo jiný názor, pokud to dává smysl a také  výsledky právě vám, tak je to vaše realita. 

A co realita, kterou vidíme společně? Jak je možné, že máme stejnou “iluzi”? To co vnímáme a vidíme společně může znamenat, že máme sdílenou, společnou paměť – stejné “programy” nahrané v našem podvědomí, které vnímáme jako životní situaci.

Takže, pokud připustíme předcházející závěry, pak z toho vyznívá jednoznačný závěr. Veškerá realita materiálního světa vzniká nejdříve uvnitř nás. A všechny procesy mají směr zevnitř ven. 

Ano, existuje i druhá verze, daleko rozšířenější a oficiálnější. A ta tvrdí, že jsme vždy obětí toho, co se děje venku. A na vás je abyste si vybrali a také ověřili vlastní zkušeností svou Cestu. Vždycky máme možnost svobodné volby: buď budeme svůj život vytvářet  my sami a vědomě, nebo se necháme podvědomě ovládat někým nebo něčím zvenčí. Můžeme být vědomým tvůrcem nebo obětí.  

Stejně tak, jako mají ryby své moře a oceán, máme i my své energetické (morfogenetické) pole, které někteří kvantoví fyzikové často nazývají „nulovým bodem“ nebo i „božskou silou“. Z pohledu fyziky se dostáváme přes hmotu, molekuly, atomy, fotony a kvarky až k ohromnému „nic“, které vyplňuje 99% vesmíru. A toto „nic“ má neuvěřitelnou energii. A my si jenom musíme uvědomit, že jsme součástí této síly, této energie, která dokáže změnit a vytvořit všechno, co je na tomto světě. Je úplně jedno, jak to budeme nazývat, ale je nezpochybnitelným faktem, že „To“ existuje.