Informační pole – vybíráme si sami

Naše informační pole rozumí pouze vibraci. Nerozumí informacím ve slovech, nerozumí ani penězům a majetku, nerozumí ani logickému a rozumnému řešení. Rozumí pouze vibraci a tu můžeme ovlivnit pouze vnitřní cestou, tj. fyzickým získáváním neurotransmiterů, zacílením svoji mysli, používáním vědomých slov a činů. Dále vytvářením podporujících emocí a pevnou vůlí a definitivním rozhodnutím, nesejít ze své Cesty. A právě naše emoce a naše vytrvalost umí vyvolat potřebné změny vibrace našeho informačního pole. Teprve následně se v našem poli začnou projevovat vnější změny jako je například nepodmíněná láska, teprve potom k nám začnou proudit hodnotné a podstatné informace, které nám pomůžou k našemu dalšímu růstu. A také teprve potom se skutečně stabilizují i naše majetkové poměry. Naše vnitřní i vnější strana dospěje k rovnováze. A také k harmonii a souladu s Celkem. A to je vše. Štěstí je věc naší volby.